ОП "Русе арт"


"ВЪНШНА РЕКЛАМА” И „ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ И ВЪНШНИ СЦЕНИ”
Структурните звена „Външна реклама“ и „Техническо осигуряване и външни сцени“ в ОП „Русе арт“ са
правоприемници на създадената през 60-те години на миналия век в град Русе културна институция „Културен
отдих и художествена украса“, като са съхранили и усъвършенствали дейността си през годините.
Градско предприятие „Културен отдих и художествена украса“ в Русе е основано през 1960 г., с цел да
организира почивките, културните развлечения и увеселения на трудещите се. КОХУ се грижи за
увеселителните съоръжения - Зала на смеха, Виенско колело, люлки, атракционно влакче и др. в Младежкия
парк, плажовете и плаващия басейн; организира екскурзии в страната; организира забави, карнавали,
ревюта; изработва плакати, лозунги, отговаря за художественото оформление на площади и улици по време
на тържества - манифестации.
След 1990-та година предприятието се реорганизира и трансформира в Общинско звено „Култура, атракция,
реклама“ /КАРЕ/, като правоприемник на КОХУ. През годините предприятието се трансформира в Общинско
предприятие „КАРЕ“, „КАРЕ“ ЕООД, Общинско предприятие  „Атракции, реклама, туризъм“ и от 2012 година -
ОП „Русе арт“, като специализирани звена на Община Русе.
Основната дейност на тези предприятия се концентрира в управление и рекламна дейност на територията на
Община Русе, извършване на рекламни услуги, организиране мероприятия за отдих и техническо
обезпечаване провеждането на фестивали, празници, концерти, външни сцени и други културно-атракционни
прояви на открито, съгласно културния календар на общината.

За информация относно функциите на "Външна реклама" и "Техническо осигуряване и външни сцени",
кликнете тук
www.ruseart.info
ОП "Русе арт"
Всички права запазени
©
2015
ОП "Русе арт"
пл. Свобода 4
7000 Русе
082 / 87 40 49
ruseart@gmail.com
Начало
КОНТАКТ С НАС
WYSIWYG Web Builder