ОП "Русе арт"


ДНИ НА КАНЕТИ В РУСЕ - букет от събития и инициативи, защото Русе е
градът на Канети.
"Всичко, което преживях по-късно, вече се беше случвало някога в Русчук".
Елиас Канети.
През месец ноември 2015 година се състоя пилотното издание на фестивала
„Дни на Канети“, който включва различни събития - изложби, театрални
постановки, представяне на книги и концерти.
www.ruseart.info
ОП "Русе арт"
Всички права запазени
©
2015
ОП "Русе арт"
пл. Свобода 4
7000 Русе
082 / 87 40 49
ruseart@gmail.com
Начало
КОНТАКТ С НАС