ОП "Русе арт"


Цените за ползване на залите в Клуба на дейците на културата са определени в чл. 59, ал.1, т. 29 от Наредба № 16 на ОбС - Русе, както следва:

29. За ползване на залата в Клуба на дейците на културата:
29.1.за бюджетни организации от областта на културата - 0, 00 лв.
29.2.за други бюджетни организации:
а). (изм. с реш.№652/20.06.2013 г.) летен период (от 01.04 до 31.10) - 50,00 лв. на час;
б). (изм. с реш.№652/20.06.2013 г.) зимен период (от 01.11 до 31.03) - 60,00 лв. на час.
29.3. за други ползватели:
а). летен период (от 01.04 до 31.10) - 20 % от МРЗ на час;
б). зимен период (от 01.11 до 31.03) - 30 % от МРЗ на час.
www.ruseart.info
ОП "Русе арт"
Всички права запазени
©
2015
ОП "Русе арт"
пл. Свобода 4
7000 Русе
082 / 87 40 49
ruseart@gmail.com
Начало
КОНТАКТ С НАС