РЕГЛАМЕНТ
НА ЧЕТВЪРТОТО ИЗДАНИЕ НА
ФОТОКОНКУРСА „ЗАПАЗИ ДУХА НА РУСЕ“

Общинско предприятие „Русе арт“, „Клуб на дейците на културата“ и звено „Туризъм“, в партньорство с Дружеството на журналистите
- Русе към Съюза на българските журналисти обявяват четвъртото издание на фотоконкурса „Запази духа на Русе“.

Право на участие в конкурса имат професионалисти и любители, без ограничения във възрастта. Тази година конкурсът отново ще
се проведе в две направления - художествена фотография и репортажна фотография, като авторът сам определя направлението.
Желаещите да премерят творческите си умения трябва да изпратят до 5 снимки (минимум 2000 пиксела по дългата страна) от 15
май до 30 септември 2017 г. на електронен адрес foto_kdk@abv.bg.

Изискванията са снимките да са авторски, да предлагат оригинален творчески поглед към образа на Русе, да не са допълнително
обработвани със специализиран софтуер. Допустимите корекции са: crop, levels, color balance, sharpen, unsharp maskc. Творбите
трябва да имат заглавия и да са придружени от визитка на автора ( не повече от 15 компютърни реда), в която задължително да е
посочен телефон за връзка.

Авторските права на участващите творби се предоставят на организаторите. Снимките остават във фонда на конкурса и ще се
използват с некомерсиална цел за популяризиране на Русе.

Журито ще се председателства от известния актьор и фотограф Симеон Лютаков, който е един от посланиците на родния си град
Русе. Журито ще направи предварителна селекция на творбите и от номинираните ще определи първа, втора и трета награди. То ще
следи за оригиналния поглед към темата и за качеството на снимките. Всички номинирани фотоси ще бъдат качени на сайта на
фондация „Русе - град на свободния дух“ на 16 октомври 2017 г. От 16 до 31 октомври ще е възможно онлайн гласуване за награда
на публиката. Ще я получи снимката, която събере най-много гласове.

На 6 ноември ще бъде открита изложба с номинираните творби и тогава ще бъдат официално обявени наградите. Наградният фонд
в направление „Художествена фотография“ е 1500 лева. Победителят в конкурса ще получи шанса да се представи пред
русенската публика със самостоятелна изложба в Доходното здание. Наградата в направление „Репортажна фотография“ ще се
присъди от Дружество на журналистите в Русе към Съюза на българските журналисти.

Организаторите предвиждат и допълнителни награди.