ОП "Русе арт"
ГОДИШНИ НАГРАДИ НА ОБЩИНА РУСЕ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА
Конкурсната процедура се реализира със съдействието на представителния за туристическия
бранш на територията на Община Русе Съюз на хотелиерите и ресторантьорите - секция
Русе.
Конкурсът се създава и реализира съвместно от местната администрация и местния
туристическия бизнес и цели утвърждаване имиджа на Община Русе като привлекателна
туристическа дестинация и постигане на висока удовлетвореност на туристите от
предлаганите туристически услуги в региона.
Организаторите се надяват чрез насърчаване на добрите практики и създаване на
предпоставки за инициативност, това събитие да се превърне в традиционно, за да стимулира
местния хотелиерски, ресторантьорски и туроператорски бизнес.


www.ruseart.info
ОП "Русе арт"
Всички права запазени
©
2015
ОП "Русе арт"
пл. Свобода 4
7000 Русе
082 / 87 40 49
ruseart@gmail.com
Начало
Харесайте страницата на конкурса "Дунавски лимес" във Фейсбук
КОНТАКТ С НАС