Фотоконкурс „Запази духа на Русе“

Общинско предприятие „Русе арт“, „Клуб на дейците на културата“ и звено „Туризъм“, в партньорство с Дружеството на журналистите – Русе към Съюза на българските журналисти са организатори на фотоконкурса „Запази духа на Русе“.

Право на участие в конкурса имат професионалисти и любители, без ограничения във възрастта. Той се провежда в две направления – художествена фотография и репортажна фотография, като авторът сам определя направлението.

Идеята на събитието е да провокира професионалистите и любителите фотографи да отразят в снимки своето разбиране за духа на Русе и за свободата. Амбицията е конкурсът да стимулира творческите изяви в областта на фотографското изкуство, както да популяризира и да рекламира Русе.