12.9 C
Ruse, BG
петък, 23 февруари, 2024

„ВЪНШНА РЕКЛАМА” И „ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ И ВЪНШНИ СЦЕНИ”
Структурните звена „Външна реклама“ и „Техническо осигуряване и външни сцени“ в ОП „Русе арт“ са правоприемници на създадената през 60-те години на миналия век в град Русе културна институция „Културен отдих и художествена украса“, като са съхранили и усъвършенствали дейността си през годините.
Градско предприятие „Културен отдих и художествена украса“ в Русе е основано през 1960 г., с цел да организира почивките, културните развлечения и увеселения на трудещите се. КОХУ се грижи за увеселителните съоръжения – Зала на смеха, Виенско колело, люлки, атракционно влакче и др. в Младежкия парк, плажовете и плаващия басейн; организира екскурзии в страната; организира забави, карнавали, ревюта; изработва плакати, лозунги, отговаря за художественото оформление на площади и улици по време на тържества – манифестации.
След 1990-та година предприятието се реорганизира и трансформира в Общинско звено „Култура, атракция, реклама“ /КАРЕ/, като правоприемник на КОХУ. През годините предприятието се трансформира в Общинско предприятие „КАРЕ“, „КАРЕ“ ЕООД, Общинско предприятие „Атракции, реклама, туризъм“ и от 2012 година – ОП „Русе арт“, като специализирани звена на Община Русе.
Основната дейност на тези предприятия се концентрира в управление и рекламна дейност на територията на Община Русе, извършване на рекламни услуги, организиране мероприятия за отдих и техническо обезпечаване провеждането на фестивали, празници, концерти, външни сцени и други културно-атракционни прояви на открито, съгласно културния календар на общината.

Информация относно функциите на „Външна реклама“ и „Техническо осигуряване и външни сцени“, вижте тук.


1. Основната дейност е предоставяне на услуги на населението в сферата на рекламата, а именно сключване на договори за РИЕ /Рекламно-информационни елементи/ под 3 кв.м, съгласно изискванията на Наредба № 7 на ОбС – Русе и Цените за заплащане на право за поставяне на РИЕ, съгласно Наредба № 16 на ОбС – Русе.

2. Видове Външна реклама, Искания, Необходими документи :
До ОП „Русе арт“ се подават Искания за разполагане на следните видове РИЕ, съгл. чл. 39, ал. 2 от Наредба № 7 на ОбС – Русe:
1.1 информационно-указателни табели до 3 /три/ кв.м /подвижни/преносими и върху стълбове/;
1.2 флажни рекламни материали /транспаранти и хоругви /;
1.3 специализирани рекламни автомобили и други мобилни реклами;
1.4 разлепване на афиши и плакати;
1.5 всички видове РИЕ под 3 /три/ кв.м.

За РИЕ от т. 1.1 и 1.2., след представяне на необходимата проектна документация /художествен проект, снимки, фотомонтаж и др./ и попълване на Искане в ОП „Русе арт“, се сключват договори със срок до 1 /една/ година по т. 1.1, а по т.1.2 – до 1 /един/ месец.
Специализирани рекламни автомобили и други мобилни реклами са реклами с кампаниен характер.
За РИЕ от т. 1.3. – специализирани рекламни автомобили с високоговорител, след представяне на разрешително от Община Русе за организирано мероприятие и попълване на Искане в ОП „Русе арт“. Договорът се сключва за срока на провеждане на мероприятието, но не по-дълъг от 1 месец и при спазване на изискванията на Наредба № 4 на ОбС-Русе.
За РИЕ от т. 1.3. – специализирани рекламни автомобили с поставени рекламни макети, както следва: Необходимо е да се подаде Искане до кмета на Община Русе, съгласно чл. 39, ал. 3 от Наредба № 7 на ОбС-Русе. При съгласие от кмета на общината, искането се препраща до гл. архитект на Община Русе за одобряване на схема и издаване на разрешение за поставяне. След получаване на схема и разрешение за поставяне, е необходимо да се подаде искане до ОП „Русе арт“ с приложените документи, на базата на които се сключва договор, но не по-дълъг от 1 месец и се заплаща рекламно право, съгл. чл. 59, ал. 1, т. 44.1 от Наредба № 16 на ОбС-Русе.
По т. 1.4., след уточняване на броя на плакатите и периодичността на разлепване се издавана фактура за извършена услуга от ОП „Русе арт“, съгл. чл. 59, ал. 1, т.44.2, буква „з“ от Наредба № 16 на ОбС – Русе.
По т. 1.5 за всички видове РИЕ под 3 кв.м със собствена стационарна конструкция, Исканията се подават до Гл. архитект на Община Русе. След съгласуване на проектна документация и издаване на Разрешение за поставяне от дирекция УТКС при Община Русе, в ОП „Русе арт“ се подава Искане за разполагане на РИЕ с приложена одобрена проектна документация и Разрешение за поставяне, съгласно чл. 41 от Наредба № 7 на ОбС-Русе.
Договорите за РИЕ под 3 кв.м се сключват за 1 /една/ година, за флажни рекламни материали /транспаранти/ и специализирани рекламни автомобили – за 1 /един/ месец.
3.1. ЦЕНИТЕ за заплащане право на поставяне на РИЕ са определени в чл. 59, ал.1, т.44 от от Наредба № 16 на ОбС – Русе.
Цени на основните видове РИЕ, както следва:
· информационно-указателни табели – подвижни/преносими и върху стълбове – 15 лв. без ДДС до 1 кв.м. едностранно.
Стандартни размери – 100/70см. Максимален размер до 1 кв.м. Заплаща се еднократно монтаж/демонтаж – 12 лв. без ДДС.
· флажни рекламни материали – транспаранти и хоругви – 40 лв./ кв.м. на месец без ДДС – едностранно. Стандартни размери за транспаранти – 500/70см., а за хоругви – от 1 кв.м. до 1,5 кв.м. Заплаща се еднократно монтаж/демонтаж – 25 лв. без ДДС за транспарант, а за хоругва – 12 лв. без ДДС.
· специализирани рекламни автомобили и такива, пригодени за извършване на рекламна дейност /с високоговорители и с поставени рекламни макети/ с кампаниен характер – 25 лв./ден за автомобил без ДДС.
· разлепване на афиши и плакати – до 100 бр. – 15 лв. без ДДС.
3.2. ЦЕНИТЕ за ползване на ВЪНШНА СГЛОБЯЕМА СЦЕНА са определени в чл. 59, ал. 1, т. 44.2, б. „ж“ от Наредба № 16 на ОбС – Русе, както следва:
Подиум – 12 лв. на кв.м. на ден без ДДС.
Сценично осветление – 400 лв. за 1 бр. мероприятие на ден без ДДС.
Алуминиева ферма – 400 лв. за 1 бр. мероприятие на ден без ДДС.
Забележка: Построяването на сцената се извършва само от служителите на ОП „Русе арт“. За ползване на Външната сглобяема сцена /подиум, сценично осветление и алуминиева ферма/ за мероприятия за нуждите на Община Русе и за финансирани от общинския бюджет организации – безвъзмездно.

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА И АФИШНИ КОЛОНИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

Времето

Ruse, BG
облачно
12.9 ° C
12.9 °
12.9 °
44 %
0.8kmh
88 %
пт
12 °
сб
20 °
нд
19 °
пн
17 °
вт
16 °

Най-четено