КДК

Клубът на дейците на културата е основан през 1924 година като първоначално е носел името Дом на печата. Основната цел от създаването му до сега остава почти непроменена – да представя местни и национални творци, да подпомага културни дейци от Русе, както и да организира творчески вечери, концерти и спектакли в залите си и извън тях. Повече от 25 години клубът е организатор на Националната джаз среща през месец ноември. Почти ежемесечно се организират джаз клубове. Към дейността му се прибави и прожекции на филми в цикъл “Шедьоври на европейското кино”, организиране на изложби и от тази година фотоконкурс на тема “Запази духа на Русе”.
Клубът се помещава в къщата на Георги Мартинов, построена през 1900 г. Паметник на културата.

Клуб на дейците на културата е със следните функции:
Представяне на книги, филми и музикални програми.
Организиране и провеждане на джаз клубове – в КДК, Доходно здание и външни сцени.
Организиране и провеждане на Национална джаз среща.
Организиране, провеждане и предоставяне на помещения в КДК за юбилеи на русенски творци.
Организиране на фотоизложби.
Провеждане на съвместни културни инициативи с различни организации.
Предоставяне на помещения и благоприятна среда за работа и срещи на русенски творци.
Участие в регионални и национални фестивали.
Подготовка и разпространение на афиши и прессъобщения.


Цените за ползване на залите в Клуба на дейците на културата са определени в чл. 59, ал.1, т. 29 от Наредба № 16 на ОбС – Русе, както следва:

29. За ползване на залата в Клуба на дейците на културата:
29.1.за бюджетни организации от областта на културата – 0,00 лв.
29.2.за други бюджетни организации:
а). (изм. с реш.№652/20.06.2013 г.) летен период (от 01.04 до 31.10) – 50,00 лв. на час;
б). (изм. с реш.№652/20.06.2013 г.) зимен период (от 01.11 до 31.03) – 60,00 лв. на час.
29.3. за други ползватели:
а). летен период (от 01.04 до 31.10) – 20 % от МРЗ на час;
б). зимен период (от 01.11 до 31.03) – 30 % от МРЗ на час.