Фотоизложба „Гара Гараев“

ср, 28 март, 18 часа
Художествена галерия – Русе

Експозицията се организира в рамките на Международен фестивал „Мартенски музикални дни“, отбелязва 100 годишнината от рождението на Гара Гараев и включва фотоси и материали от Държавния музей на музикалната култура на Азербайджан.

Гара Гараев (1918 – 1982) е един от големите азербайджански композитори. Автор на 3 опери, 3 балета, 3 симфонии, множество произведения в областта на камерната и инструментална музика, музика към спектакли и филми. Фотографиите проследяват житейския и творчески път на Гара Гараев – детството, семейството, връзките му с композитори, певци, художници, артисти: Дмитрий Шостакович, Игор Стравински, Родион Шчедрин, Таир Салахов, Мая Плисецкая и др. Изложбата е допълнена от документи, афиши, програми, нотни ръкописи, скици от костюми и декори, свързани с творчеството на композитора.

На откриването ще присъстват дфн. Наргиз Гурбанова – извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България и Алла Байрамова – директор на Държавния музей на музикалната култура на Азербайджан.