Фестивал „Мартенски музикални дни“ получи за четвърти път престижно отличие

В навечерието на 59-тото си издание, Международният фестивал „Мартенски музикални дни“ в Русе се нареди отново сред най-добрите фестивали в Европа като получи за 4-ти пореден път престижния EFFE лейбъл „Remarkable Arts Festival“ (Забележителен фестивал на изкуствата) за 2019/2020, присъждан с решение на международно жури от 2015 година насам.

ЕFFЕ (Европа за фестивалите, Фестивалите за Европа) е пилотен проект на Европейската комисия за изграждане на Европейска платформа на фестивалите в сферата на културата, иницииран от Европейската фестивална асоциация. Проектът има за цел да стимулира и свързва фестивали, които са посветени на изкуството и имат принос за развитието на европейските ценности. Критериите за оценка на фестивалите са свързани както с високия артистичен стандарт, който фестивалите следва да отстояват неизменно в своето развитие, международния и европейски аспект на тяхното програмиране, така и с техния принос за социалния, културен и икономически напредък на местните общности.

Фестивалите, получили престижния лейбъл могат да се видят и на специално създадената интернет платформа: www.festivalfinder.com