От Русенския музей предлагат идеи за развитие на Римската крепост „Сексагинта Приста“

Предложение за развитие на Римската крепост „Сексагинта Приста“, която е обект с национално значение, дават от Историческия музей в Русе.        

На среща между директора на музея проф. д-р Николай Ненов и зам.-кмета по хуманитарни дейности Енчо Енчев бяха обсъдени възможните варианти за развитие на туристически атракции и съхраняването на културното наследство, които са важни елементи от съвременната визия на града.

Всъщност Дунавският римски Лимес е в предварителния списък на Световното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО от 2016 г., затова и предложенията са свързани с разширяването на музея на открито Римска крепост Сексагинта Приста чрез консервация и реставрация на съществуващи археологически съоръжения, изваждане на експозиция Археологически музей във Военния клуб, изграждане на експозиция Музей на история на Русе в сградата на съществуващия Исторически музей и изграждане на експозиция в бомбоубежища на Гражданска защита – под Сексагинта Приста.

Крепостната стена, минаваща пред сградата на Военния клуб и стигаща до частен имот, е най-високата подобна, открита до този момент в българския участък на река Дунав. Тъй като 2/3 от Историческия музей сега представя археология, идеята е той да се превърне в музей на историята за Русе през ХХ век до съвременността, а пространството около Римската крепост Сексагинта Приста да бъде музей на археологията, разказващ за Античността. По този начин в града ни ще има не един, а два музея, с различна културна и национална стойност.

Ако идеята се развие, това би позволило кандидатстването по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, което от своя страна ще разшири изследователската работа и ще даде възможност да се постави акцент върху развитите структури. По този начин те ще се консервират, реставрират и експонират, а археологическа експозиция в сградата на Военния клуб и историческа в музея на площад „Ал. Батенберг“ ще увеличат интереса на туристите към Русе и времето на техния престой.