Община Русе в готовност да изпълнят всяка задача, подадена от държавата по отношение на мерките спрямо коронавируса

Органите на общината в сферата на сигурността, в сферата на здравеопазването са в готовност да изпълнят всяка задача, подадена от държавата, заяви днес кметът Пенчо Милков пред представители на русенските медии. Всички мероприятия са отменени, съобразно задачите, които са възложени на Община Русе. „Правим това, което се изиква от нас от държавата, без да всяваме паника” каза още г-н Милков.

Решение по отношение провеждането на фестивала Мартенски музикални дни ще бъде взето утре на Областен щаб. Договорите с изпълнителите са сключени, бюджетът, който възлиза на над 300 хиляди лева вече е изпълнен. „Надеждата за нас е, при евентуална невъзможност да се осъществи през март, фестивалът да бъде отложен, а не да се анулира за годината” заяви Пенчо Милков. Той поясни, че е възложил на екипа да води разговори с изпълнителите в такава насока. „Държавата трябва да даде окончателно решение, до момента е само препоръка и устни разпореждания, в момента, в който ни задължат да няма такива мероприятия, ще изпълним всичко, което държавата поставя” допълни г-н Милков.