„Неограничено зелено“ – код за широк кръгозор, нови приятели и близост в семейството и детската градина

Код „Неограничено зелено“ стана любима парола за деца, техните родители и учители, които участват в поредица образователни екскурзии, планирани в проекта на Община Русе „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ по договор BG05M2OP001-3.001-0035 на ОП „НОИР 2014-2020“. 90 деца, техните родители и педагози от ДГ “Детелина”, ДГ „Звездица“, ДГ „Русалка“, ДГ „Незабравка“, ДГ “Зора” и ДГ „Снежанка“ покориха връх Исполин в Стара планина, посетиха Географския център на България и посадиха плодни дръвчета в местността Узана по време на тридневните зелени училища. Децата премериха талант и оригиналност в състезание по приложно изкуство с природни материали като сътвориха артистични пана, макети и картини с естествени кори, мъхове, лишеи, цветя, клонки, листа и камъчета. Тази дейност на проекта е с най-висок рейтинг сред децата и родителите, поставена от тях на първо място по коефициент на полезност и одобрение.
По време на образователните екскурзии до началото на месец май в ролята на исторически изследователи бяха 75 деца от детските градини-партньори, със своите родители и педагози, които посетиха Архитектурно-музеен резерват „Царевец“ и средновековна крепост „Червен“. Тяхната игра-задача беше да намерят неоткрити следи от легендите за Великаните в старопрестолния град, за живота на децата във Второто българско царство, да вникнат в идеите на архитектите, да уловят топлината на семейните традиции,  да „чуят“ песните, речта и разпознаят паметници на книжовността. Своите анализи и изводи изследователите – дете и родител, ще покажат в рисунки и послания, които проектът ще публикува в брошура.
В изпълнение на Дейност „Повишаване на образователния резултат по български език и природен свят“ всички деца от предучилищните групи на детските градини – партньори заедно със своите родители ще посетят Национален историко-архитектурен резерват „Велики Преслав“, Двора на буките в гр. Плиска и историческия паметник Мадарски конник.  През цялото лято са предвидени организирани посещения на Регионален исторически музей, Екомузей – Аквариум и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ за допълнителни занимания и предучилищна подготовка в нестандартна образователна среда.
Специални тестове в началото и края на учебната година доказват напредъка на децата и конкретния принос на проектните дейности за по-добро стартово ниво в първи клас, за стабилен физически и здравен тонус и не на последно място – за повече близост и по-силна връзка между децата и техните родители от една страна и семейството и образованието – от друга.