Кметът Пенчо Милков се срещна с ръководителя на административен район Тараклия Иван Паслар

Сътрудничество в областта на образованието и участие в етнофестивал в Тараклия бяха сред обсъжданите теми по време на срещата на кмета на Община Русе Пенчо Милков с ръководителя на административен район Тараклия Иван Паслар. Срещата се състоя в Русенския университет, а домакин беше ректорът чл.-кор. проф. Христо Белоев.

Кметът сподели с господин Паслар за проведен разговор с ръководството на Гимназията по европейски езици за обучение на румънски език, което да се води от преподаватели от Тараклия. Русе е едно от местата, на което такова обучение би било добре прието, но разкриването на паралелка по чужд език отнема време и би могло да се реализира в бъдеще.

Ресурсът и опитът, с които разполага Русенският университет правят изпълнението на задачата по-лесно, защото има достатъчно подготвени кадри, каза кметът Пенчо Милков. На този етап би могло да се мисли за разширени курсове по румънски език, които да се водят от преподаватели, за които езикът е майчин.

От своя страна Иван Паслар покани русенски състави да се включат в етнофестивала, който ще се състои в края на месец септември в Тараклия.