За да я има България

Конкурс – рецитал „За да я има България” е конкурс за индивидуални изпълнители на произведения от български автори. Той е посветен на националния празник 3 март. Тази година, поради лошите метеорологични условия, неговото провеждане бе отложено за 9 март (събота) от 9:00 часа в Пленарна зала на Община Русе.

Конкурсът има за цел да се съхрани и популяризира българската поезия и българското национално самочувствие в младите хора; да се стимулира интереса на все повече младежи към българската поезия и българските автори.

Оценяването ще се извърши в две направления:
1. Възрожденска поезия – автори и произведения или откъси от произведения от периода на българското Възраждане
2. Следвъзрожденска и съвременна българска поезия – автори и произведения или откъси от произведения, които изключват горния период

ВХОД СВОБОДЕН