Заместник-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански презентира стартиращата Общинска кампания „Малки населени места“

Днес, в Областен информационен център – Русе, заместник-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански презентира стартиращата Общинска кампания „Малки населени места“ за 2018-а година. На събитието присъстваха още директорът на дирекция „Европейско развитие“ инж. д-р Никола Кибритев, кметове на кметства и служители от екипа за координация.
Кампанията, която се провежда за четвърта поредна година, цели реализиране на проекти за подобряване на физическата и жизнена среда на малките населени места на територията на община Русе и разрешаване на проблеми с висока обществена значимост.
„С всяка изминала година кампанията финансира все по-качествени проекти и се наблюдава значителен напредък. Това се постига чрез установената добра координация и желание за осъществяването на смислени проекти, изцяло в полза на жителите на малките населени места“, сподели д-р Карапчански.
Сред допустимите дейности за финансиране са ремонт или изграждане на детски и спортни площадки, вкл. закупуване на съоръжения; ремонт или изграждане на кътове за отдих;  ремонт на сгради или части от сгради общинска собственост;  рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите тротоари; закупуване на нови машини и съоръжения за поддръжка на паркове и градини; озеленяване и др.
Средствата, които ще бъдат отпуснати, са в размер на 320 000 лв. с ДДС и са насочени към финансиране на проекти на 13-те кметства от общината, както и кварталите „Средна кула“, „Долапите“, ДЗС и „Образцов чифлик“. Отделно от това, Общината отпуска допълнителни 700 хил. лева за ремонт на уличната мрежа в малките населени места.
Кампанията стартира на 10.04.2018 г., а крайният срок за подаване на проектни предложения е 01.05.2018 г.