Годишни награди на Община Русе в сферата на туризма – „Дунавски Лимес“

Събитието цели да се стимулира местния хотелиерски, ресторантьорски и туроператорски бизнес чрез насърчаване на добрите практики, създаване на предпоставки за инициативност и добра конкурентна среда за утвърждаване на Русе като привлекателна туристическа дестинация.
Конкурсът за Годишните награди „Дунавски Лимес“, се организира от Община Русе и ОП „Русе арт“.