В Русе беше учредена Организация за управление на най-големия туристически район в България

Днес, 18 януари 2019 г., в зала „Европа“ на Доходно здание в Русе, се състоя Учредително събрание на Организацията за управление на Дунавски туристически район (ОУДТР). В събранието взеха участие 28 учредители, в т.ч. 17 общини, 6 областни администрации, 3 туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и 1 професионална гимназия. Събранието беше председателствано от Кмета на Община Русе г-н Пламен Стоилов, а Министерството на туризма беше представено от г-жа Венелина Червенкова, началник отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, Дирекция „Туристическа политика“.

Г-н Пламен Стоилов откри Учредителното събрание, като посочи, че подготовката за създаването на организацията за управление на най-големия туристически район в България е отнела по-малко от шест месеца, което демонстрира по категоричен начин значимостта на туризма за социално-икономическото развитие на региона и за утвърждаването на споделена идентичност. Г-жа Венелина Червенкова поздрави всички учредители, като изтъкна желанието на Министерството на туризма да работи за балансирано развитие между Севера и Юга чрез стимулиране създаването на регионални туристически продукти и регионален маркетинг на дестинациите.

Учредителите приеха Устав на организацията, както и състав на органите за управление. За Председател на Управителния съвет на ОУДТР с гласовете на всички присъстващи беше избран г-н Стоилов. В Управителния съвет влизат още кметовете на общините Свищов, Силистра, Лом и Плевен, областният управител на Област Търговище, както и представители на Сдружение „Съюз на хотелиерите и ресторантьорите в град Русе“ и Сдружение „Туристическо дружество Приста“. Участниците в Учредителното събрание посочиха Областния управител на Област Видин и ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев“ за членове на Контролния съвет на организацията.

Избраният за Председател на Управителния съвет на новоучредената организация г-н Пламен Стоилов закри тържественото Учредително събрание, заявявайки, че дейността на Организацията за управление на Дунавски туристически район ще даде необходимия тласък за разгръщането на потенциала на региона и за превръщането му в разпознаваема туристическа дестинация.

ОУДТР е доброволно сдружение, създадено по Закона за туризма и в изпълнение на Концепцията за туристическо райониране на България. Дунавски туристически район се състои от 67 общини, което го прави най-голям сред всички девет, с общо 21% от територията на страната и 16% от населението. Основната специализация на района и неговите уникални, конкурентни предимства като туристическа дестинация са в областта на културния и круизния туризъм, а сред разширената специализация се причисляват още културно-исторически, речен, приключенски и еко, градски развлекателен и шопинг, винен и кулинарен, религиозен и поклоннически туризъм.